Work less, live more: The way to semi-retirement – 4 najważniejsze idee książki

Bob Clyatt opisuje w swojej książce techniki pozwalające na (dobrowolne i intencjonalne) pożegnanie się z pracą na etacie lata (lub dziesięciolecia) przed osiągnięciem tradycyjnego wieku emerytalnego. Koncept ten wpisuje się w filozofię ruchu FIRE (ang. Financial Independence, Retire Earlyniezależność finansowa, wcześniejsza emerytura) – oszczędzania większości dochodów w wieku 20 lub 30 lat, celem przejścia na emeryturę w wieku 30 lub 40 lat. Obecna pandemia i związane z nią spowolnienie gospodarcze może utrudnić dalszy rozwój ruchu FIRE (który swoich zwolenników ma głównie za oceanem) ale pozostaje to bez wpływu na słuszność niektórych praktyk przez niego promowanych.
W dzisiejszym wpisie przybliżę Ci cztery koncepty najbardziej przydatne dla samodzielnego inwestora, które wywodzą się z książki „Work less, live more: The way to semi-retirement” – zapraszam do lektury!

Czytaj dalej „Work less, live more: The way to semi-retirement – 4 najważniejsze idee książki”