Inwestowanie

Inwestowanie – lokowanie zasobów, najczęściej pieniężnych, w celu generowania przychodów i zysków. Można inwestować w przedsięwzięcia, np. wykorzystanie środków pieniężnych i czasu dla rozpoczęcia działalności gospodarczej, lub w aktywa, czyli przykładowo zakup nieruchomości z oczekiwaniem późniejszego odsprzedania z zyskiem. Powiększanie swojej wiedzy jest również formą inwestycji! Edukacja oraz inne formy inwestowania we własny rozwój mają ogromny potencjał generowania zysków zarówno w krótkim, jak w i długim okresie czasu!

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *