Stopa zwrotu

Stopa zwrotu – (ang. „Rate Of Return, ROR”) to zysk lub strata netto inwestycji w określonym przedziale czasu, wyrażona jako procent początkowego kosztu inwestycji. Obliczając stopę zwrotu, określasz procentową zmianę od początku do końca czasu trwania inwestycji. Ujemna stopa zwrotu informuje nas o tym, że zanotowaliśmy stratę. Dodatnia stopa zwrotu mówi nam, że osiągnęliśmy zysk – stopa zwrotu równa 0 to znak, że wynik nie zmienił się w stosunku do poprzedniego okresu.
Historyczna stopa zwrotu pokazuje zachowanie instrumentu finansowego w przeszłości, jednak nigdy nie może być głównym motywem do podjęcia decyzji inwestycyjnych.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *