ETC

ETC – (ang. Exchange-Traded Commodity, towar w obrocie giełdowym) to instrument finansowy oferujący inwestorom ekspozycję na towary, takie jak metale, kruszce, energia i żywy inwentarz. Dostępne w obrocie na giełdach, podobnie jak akcje, ich ceny zmieniają się w zależności od zmian cen towarów na których ETC bazują.
Fundusze towarowe ETC notowane na giełdzie pozwalają inwestorom skupić się na jednym towarze, podczas gdy fundusze ETF inwestują szerzej w szeroką gamę papierów wartościowych lub spółek.
ETC to weksel (instrument dłużny), który bank wystawia w imieniu emitenta ETC. W przeciwieństwie do towarowych funduszy ETF, ETC nie kupuje ani nie sprzedaje bezpośrednio towaru ani kontraktu futures na ten towar. Weksel jest zabezpieczony fizycznymi towarami, które są kupowane za gotówkę z wpływów do ETC.
W związku z tym, kapitał zainwestowany w ETC nie jest aktywem funduszu, który jest chroniony na wypadek niewypłacalności emitenta i w w przypadku ETC inwestor ponosi tzw. ryzyko emitenta. W przypadku, gdy podejmowane przez emitenta decyzje nie są trafne, istnieje możliwość pogorszenia się jego sytuacji ekonomicznej, utraty pozycji rynkowej a nawet niewypłacalności.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *