IPO

IPO – (ang. Initial Public Offering; pierwsza oferta publiczna) dokonywana po raz pierwszy oferta publiczna dotycząca określonych papierów wartościowych. Publiczna emisja akcji na giełdzie umożliwia spółce pozyskiwanie kapitału od inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.

Przeprowadzenie pierwszej nowoczesnej oferty publicznej przypisuje się Holendrom, którzy zaoferowali akcje Holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej (niderl. Vereenigde Oostindische CompagnieVOC) ogółowi inwestorów w 1602 r.

Transformacja spółki prywatnej w spółkę publiczną może być ważnym momentem dla prywatnych inwestorów w związku z realizacją zysków z ich inwestycji, ponieważ upublicznienie obejmuje zazwyczaj premie za akcje dla obecnych inwestorów prywatnych. Równocześnie taka zmiana pozwala inwestorom publicznym na udział w ofercie spółki.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *